Business Model Canvas

Het business Model Canvas brengt de verschillende bedrijfsaspecten op een overzichtelijke manier bij elkaar. Het business Canvas Model is een handig hulp middel om inzichtelijk te maken op welke wijze een bedrijf verbeterd kan worden. Door alle key elementen samen te voegen kun je eenvoudig in kaart brengen waar er bijsturing nodig is. Ook voor startende ondernemers is het business Model Canvas Model een handig hulpmiddel. Het Business Model Canvas is een handige businesstool om de kern van je organisatie op een visuele en gestructureerde manier in kaart te brengen.

Het Business Model Canvas is ontworpen door Alex Osterwalder en samen Met Yves Pigneur schreven ze er een boek over. Het model bestaat uit 9 bouwstenen waarvan de onderste twee bouwstenen de kosten en opbrengsten betreffen. Het zwaartepunt van het model zit in de toegevoegde waarde van een onderneming, waardoor de onderneming zich kan onderscheiden van de concurrenten en daarnaast wat een onderneming de klant kan bieden.

Het model brengt inzichtelijk hoe de toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Dit heeft betrekking op de partners, hulpbronnen, de activiteiten. Daarnaast wie koopt jouw producten en op welke wijze bereiken de producten de klanten en op welke wijze onderhoud de onderneming het contact met de klanten.

Als je alle 9 bouwstenen hebt beschreven, heb je de onderneming op een overzichtelijke wijze in beeld, waardoor het bijdraagt aan inzicht voor investeerders, de bank of andere geïnteresseerde in het bedrijf.

De 9 bouwstenen van het Business Model Canvas zijn onderaan deze pagina beschreven. Als eerste de grafische weergaven van het Business Model Canvas.

Business Model Canvas
KlantwaardeKlantsegmenten costumer segments

Klantwaarde is de waarde die klanten ervaren als zij producten of diensten afnemen. Het vergt een systematische aanpak om de klantwaarde te vergroten of te verbeteren. Door negen stappen te doorlopen kun je de klantwaarde vergroten.

Lees verder

KlantwaardeKlantsegmenten

Je organisatie moet afgestemd zijn op de doelgroep. Dit betekent dat je in kaart moet brengen welke klanten je wilt bedienen en in welke behoefte je deze klanten wilt voorzien. Je gaat de markt segmenteren. Door je segment duidelijk in beeld te brengen kun je de kenmerken van dit segment duidelijk beschrijven.

Lees verder

Klantrelatieklantrelatie

Na de waardepropositie vul je eerst de rechterzijde van het canvas in. Dat is de waardekant van jouw bedrijf met thema’s die gaan over klanten, relaties en kanalen.
Bekijk op welke manier je in contact staat met klanten. Als je een brede klantenkring hebt, maak dan een onderscheid tussen de wensen van deze klanten (afnemers die groot inkopen of een particulier die één product bestelt) en kijk naar het rendement dat je kunt behalen op elk van deze klantengroepen. Investeer in de relatie met deze klanten.

Lees verder

VerkoopkanalenVerkoopkanalen

Dit zijn de (verkoop)kanalen waarmee je in contact komt met klanten. In dit vak in het model beschrijf je onder meer de marketing- en distributiestrategie. Hoe houd je de doelgroep op de hoogte van het aanbod? Op welke manier kunnen zij jouw aanbod verkrijgen, in een winkel of online?

Lees verder

Inkomstenstromeninkomstenstromen

Met het verdienmodel maak je duidelijk waar jouw inkomsten vandaan komen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Het is een van de valkuilen van startende ondernemers. Het gaat erom dat je meerwaarde creëert, meestal geld, maar dit kan ook plezier of voldoening zijn. In een verdienmodel schrijf je op hoe je dat gaat bereiken. Hoeveel klanten je nodig hebt, hoeveel omzet je nodig hebt om winst te maken, hoe je verdient aan de klanten en of je bijvoorbeeld de prijzen goed hebt bepaald.

Lees meer

Mensen en middelenMensen en middelen

Onder hulpbronnen worden de belangrijkste bedrijfsmiddelen verstaan, die nodig zijn om de waardepropositie te bewerkstelligen. Hierbij kun je denken aan fysieke middelen (bedrijfsapparatuur zoals een computer of een camera), intellectuele middelen (een patent of een merk) en menselijke middelen (personeel). Het vereist een investering, waarbij er op verschillende manieren gefinancierd kan worden.

Lees verder

Kernactiviteitenkernactiviteiten

Wat zijn de belangrijkste kernactiviteiten van jouw bedrijf om de waardepropositie te creëren? Maak duidelijk hoe je waarde toevoegt aan de kwaliteit van je product, aan het onderhouden van klantrelaties en aan het werven van nieuwe klanten.

Lees verder

strategische partnersStrategische partners

Het geheel is meer dan de som der delen, luidt een oude wijsheid. Als startende ondernemer kan het soms van belang zijn om met partners samen te werken om de concurrentie met anderen aan te gaan. Beschrijf in dit deel van het model, indien van toepassing, welke partnerships belangrijk zijn om succesvol te zijn en om te kunnen groeien en concurrerend te zijn.

Lees verder

Kostenstructuurkostenstructuur

Onderzoek hoe de kostenstructuur in jouw bedrijf in elkaar zit. Nadat je de acht bovenstaande bouwstenen hebt beschreven, is het vrij eenvoudig om de belangrijkste kosten hiervan te bepalen. Welke kosten zijn vast (bedrijfspand, machines) en welke zijn variabel (inkoop producten). Bekijk welke bedrijfsmiddelen kostbaar zijn en waar er nog (schaal)voordeel te behalen valt, of waar er besparingen mogelijk zijn.

Lees verder

Marketing

Lees ook de onderstaande onderwerpen op marketing.

Business Model CanvasSwot-analyseBCG matrixAnsoff MatrixMarketingmixDESTEP-analyseMarketing Kotler

Shares